ndhousing tips

แนะนำเว็บไซต์ของเรา: https://ndhousing.com/

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 1. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

  • เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้มา เช่น ชื่อ, ที่อยู่, อีเมล, และข้อมูลการติดต่ออื่นๆ ที่คุณกรอกในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกหรือการติดต่อเรา
 2. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล

  • เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้บริการและสนับสนุนความต้องการของคุณ เช่น ให้คำแนะนำเกี่ยวกับบาคาร่าออนไลน์ และการติดต่อกับคุณเพื่อปรับปรุงบริการ
 3. การเก็บรักษาข้อมูล

  • เราจะเก็บข้อมูลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น และจะเก็บข้อมูลเป็นเวลาไม่นานเกินกำหนดที่จำเป็น
 4. การเปิดเผยข้อมูล

  • เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณกับบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นตามกฎหมายหรือในการให้บริการ
 5. ความปลอดภัยของข้อมูล

  • เราใช้มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันข้อมูลของคุณจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
 6. สิทธิของคุณ

  • คุณมีสิทธิ์ในการขอเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลของตนได้ตลอดเวลา คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาติดต่อเราที่เว็บไซต์หรือทางอีเมลของเรา เรายินดีให้ความช่วยเหลือและให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้เสมอค่ะ!

thไทย